Didactica Journal publishes popular and scientific articles on education and educational research. Focus areas are on history and philosophy of education, educational leadership, comparative education, and vocational and technical education (VET). Other relevant topics on education is also welcomed.

ISSN 2703-7118                     The Art of Teaching All to All Men. (Johan Amos Comenius)
(Johan Amos Comenius)

 ISSN 2703-7118

Rektangel: avrundede hjørner: Guidelines
Rektangel: avrundede hjørner:         Didactica Org


Contact

bmaakre@gmail.com

Tel. +47 91553629

 

Editor

Bjørn Magne Aakre

Kjerraten 7

3614 Kongsberg

Volume 5 2024

Hva har Norge lært av PISA? En kritisk analyse med data fra Norge, Japan og Finland. Bjørn Magne Aakre, PhD

Rjukan Apprentice School. A Pioneer in Norwegian Vocational Education. Bjørn Magne Aakre, Phd
In Print at Maruzen Publishing Co., Tokyo


Volume 4, 2023

Teacher Education and Policy in Japan. Bjørn Magne Aakre, PhD

Our Common Future. A Dialog with Students in Japan. Bjørnn Magne Aakre, Phd

Rjukan fagskole 1921-1953. Bjørnn Magne Aakre, Phd


Volume 3, 2022

Teacher Education in Norway. Challenges and Reforms 1992 to 2022. Bjørn Magne Aakre, PhD

Den gode lærer. Fra allmennlærer til grunnskolelærer med mastergrad. Bjørn Magne Aakre, PhD

More flexible Vocational and Professional Education. With Covid-19 and the Completion Reform as context. Bjørn Magne Aakrte, PhD


Volume 2. 2021

Martime Education and Sustainable development in Japan. Bjorn Magne Aakre. PhD

Sustainable development in Education. With Norway and Japan as context. Bjørn Magne Aakre. PhD

Mer fleksibel yrkesytdanning. Med Covid-19 og Fullføringsreformen som kontekst. Bjørn Magne Aakre. PhD

Education for Peace. Bjørn Magne Aakre. PhD

SUISAN. Maritim utdanning og bærekraft i Japan. Fra et norsk perspektiv. Bjørn Magne Aakre. PhD

Bærekraftig utvikling i skole og utdanning. Med Norge og Japan som kontekst. Bjørn Magne Aakre. PhD

Høgskolen i Helgeland? Bjørn Magne Aakre. PhD

Volume 1. 2020

Strid om skolens formål og verdigrunnlag. Hvilke ideologiske og politiske skiller ligger til grunn for utviklingen av skolen fra 1850-tallet til i dag? (R). Torodd Hagen. Cand. paed

Vocational and Technical Education in Norway. With Cases from Kongsberg and Tinius Olsen School. (R). Bjørn Magne Aakre. PhD

Teknologi og design i skolen. (M). Bjørn Magne Aakre PhD

Rekruttering av lærere til realfag. (M). Bjørn Magne Aakre PhD og Solveig Karlsen PhD

Shogakkou & Chugakkou. Primary and Lower Secondary Education in Japan. (M). Bjørn Magne Aakre PhD

Lærerutdanning i Japan. (M). Bjørn Magne Aakre PhD

Tysk didaktikk i design, kunst og håndverk. (R). Bjørn Magne Aakre PhD


Back issues

———————————————————————————————————————————————————————————————————-